Συγγραφικό έργο του Γιάννη Παπαγιάννη

27 Ιανουαρίου, 2022 0 Από admin

Το συγγραφικό έργο του Ιωάννη Παπαγιάννη αποτελείται από τη διδακτορική διατριβή, μία μονογραφία, τρεις κωδικοποιήσεις νομοθετημάτων, μία γερμανόγλωσση επιμέλεια συλλογικής επιστημονικής έκδοσης, είκοσι δημοσιευμένα άρθρα, εκ των οποίων ένα άρθρο – εισήγηση σε Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, έξι σε γερμανικά νομικά περιοδικά και γερμανικό τιμητικό τόμο Καθηγητή, ένα σε γαλλικό νομικό περιοδικό, μία βιβλιοπαρουσίαση, μία μετάφραση νομικής μελέτης από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα, ευρείς και συνοπτικότερους σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων σε διάφορα ελληνικά νομικά περιοδικά. Επίκειται έκδοση μελέτης για το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο στην ελληνική και γερμανική γλώσσα.

Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη νομολογία του Άρειου Πάγου

Το Εμπορικό Δίκαιο έχει το προνόμιο να εξελίσσεται ταχύτερα από κάθε άλλο κλάδο Δικαίου. Ο έμπορος, ο επιχειρηματίας δημιουργεί έννομες σχέσεις μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πλέον χωρίς κανένα τοπικό και γεωγραφικό όριο και σε χρόνους απίστευτα, σε σχέση με το παρελθόν, γρήγορους.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Δίκαιο εμπορικών εταιριών

Το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών συνιστά την αιχμή του δόρατος της επιστήμης του Εμπορικού Δικαίου. Κινείται ταχέως μέσα από το διαρκές και ακατάπαυστο «δαιμόνιο» του ανά την υφήλιο επιχειρηματικού γίγνεσθαι και εξελίσσεται συνεχώς. Δεν εγκλωβίζεται στο «γράμμα του νόμου», «διευρύνοντας» έτσι το πεδίο ανησυχίας των κλασσικών της ελληνικής αρχαιότητας.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Διδακτορική
διατριβή –
Der faktische Aktienkonzem

Εκδοτικός Οίκος Lit – Verlag, Münster – Αμβούργο – Λονδίνο.

Ελληνικό δίκαιο οικονομίας και επιχειρήσεων στη Γερμανική γλώσσα

Κοινή έκδοση των εκδ. οίκων Αντ. Ν. Σάκκουλα – Αθήνα και Beck – Verlag – Μόναχο.

Δίκαιο ανώνυμων εταιριών

Αναλυτική ερμηνεία, κατ’ άρθρο, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών, σε έναν ογκώδη, δερματόδετο τόμο, σελ. XXXVIII + 872.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Κώδικας εμπορικών εταίρων

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί εμπορικών εταιριών. Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ), συμπλοιοκτησία κ.α, σε ένα δερματόδετο τόμο, σελ XVIII + 450.

Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Χρηματιστηριακός Κώδικας

Όνομα: Συστηματική κωδικοποίηση της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, σε δυο δερματόδετους τόμους, σελ. 972 + 288.

Εκδόσεις: Σάκκουλα.