Τοπική αυτοδιοίκηση και διέξοδος από την ανεργία

Τοπική αυτοδιοίκηση και διέξοδος από την ανεργία

Ανεργία, υποαπασχόληση και μετανάστευση «βαρύνουν» την ελληνική νεολαία. Το τριάντα τοις εκατό των νέων, μεταξύ αυτών και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι άνεργοι, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει μόλις το δεκατέσσερα τοις εκατό. Η νέα γενιά πρέπει να ορθώσει το ανάστημα της και να αναζητήσει τη λύση μέσα από καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες.

Ο ορθός επαγγελματικός προσανατολισμός σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς εργασίας πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει δομηθεί με σκοπό την «παραγωγή» περισσότερων πτυχιούχων, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες για το τί χρειάζεται πραγματικά η ελληνική εθνική οικονομία. Δεδομένης της ευνοϊκής γεωγραφικής και κτηματολογικής θέσης της χώρας μας, η λύση θα μπορούσε να αναζητηθεί στην ενίσχυση της άμεσης απασχόλησης, που μπορεί να δώσει η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός και η μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των μεταφορών.

Το μοντέλο οικονομικής διάρθρωσης που ακολουθούσε μέχρι σήμερα η Ελλάδα αποδείχθηκε ανεπιτυχές, καθώς δε βρισκόταν σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, η έξοδος από την κρίση και η αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει τη νεολαία θα πρέπει να εξευρεθεί σε εναλλακτικές μεθόδους ανάπτυξης και επένδυσης και να εμπλουτιστεί από φρέσκες ιδέες, θέληση και αισιοδοξία. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή μπορεί να γίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, διά της θέσπισης ειδικού συντονιστικού κέντρου για την διασύνδεση των παρόχων θέσεων εργασίας και των ανέργων, ιδίως των νέων.