Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βεροίας Ιωάννης Παπαγιάννης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Βεροίας

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βεροίας Ιωάννης Παπαγιάννης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Βεροίας

ΦΩΤΟ-ΟΑΕΔΟ υποψήφιος Δήμαρχος Βεροίας Ιωάννης Παπαγιάννης επισκέφθηκε τον ΟΑΕΔ Βεροίας, όπου ενημερώθηκε για τρέχοντα θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού και συζήτησε αναλυτικά με υπαλλήλους του Οργανισμού. Παράλληλα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει εκτενώς με ανέργους συμπολίτες μας για θέματα απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, όπου αναπτύχθηκε διεξοδικός και σε βάθος προβληματισμός με ταυτόχρονη παρουσίαση των θέσεων για μείωση της ανεργίας του συνδυασμού «Δικαίωμα για Νέα Βέροια». Τον υποψήφιο Δήμαρχο Βεροίας συνόδευσαν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος. Αμοιρίδης Γιώργος, κος. Γκαϊτατζής Νικόλαος, κα. Θεοδωρίδου Αρετή, κος. Ορφανίδης Χρήστος, κος. Παπαδόπουλος Ταράσιος.