Φυσικό αέριο, ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας στον Δήμο Βέροιας

Φυσικό αέριο, ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας στον Δήμο Βέροιας

Το φυσικό αέριο αποτελεί τη σύγχρονη μορφή ενέργειας με τους πλέον αναπτυσσόμενους ρυθμούς χρήσης. Ο αγωγός του φυσικού αερίου που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα διέρχεται από το Κλειδί Ημαθίας. Είναι συγκριτικά ιδιαίτερα εύκολο να επεκταθεί το δίκτυο και μέχρι τη Βέροια αλλά και στη συνέχεια και σε όλη την Ημαθία, με συγκριτικά μειωμένα έξοδα, εφόσον πρόκειται για πεδινό έδαφος και η εγκατάσταση θα είναι απρόσκοπτη.

Η συμβολή του φυσικού αερίου στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται για μία από τις καθαρότερες πηγές ενέργειας. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, όπως είναι για παράδειγμα το πετρέλαιο. Με τη χρήση του φυσικού αερίου θα προστατεύσουμε και τις δασικές περιοχές του Δήμου Βέροιας, αφού θα μειωθεί η υλοτομία και η χρήση των καυσόξυλων ως μέσου θέρμανσης, η οποία πέρα από τη βλάβη των δασών προκαλεί και μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η χρήση του φυσικού αερίου καλύπτει πολλές δραστηριότητες με ταχύ τρόπο σύνδεσης και με συγκριτικά χαμηλότερη οικονομική δαπάνη εγκατάστασης. Το αντίστοιχο κόστος συντήρησης είναι χαμηλότερο από αυτό των υπολοίπων μορφών ενέργειας. Παράλληλα, δεν απαιτείται η ύπαρξη αποθήκης, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους άλλους τρόπους εντός των ακινήτων.

Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας του Δήμου Βέροιας. Οι νέες αυτές θέσεις εργασίας αναφέρονται τόσο στη δημιουργία του δικτύου και των εγκαταστάσεων όσο και στην διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και στην τοποθέτηση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στα σπίτια των δημοτών.

Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και μέχρι τη Βέροια συνιστά αδήριτη ανάγκη, συνυφασμένη με κάθε έννοια προόδου και πολιτισμού. Τα οφέλη θα είναι ποικίλα, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, της μείωσης της ανεργίας και των μακροπρόθεσμων οικονομικών ωφελειών του διευρυμένου Δήμου Βέροιας.