Διαχείριση απορριμμάτων, οικολογία και αειφορία στο Δήμο Βέροιας

Διαχείριση απορριμμάτων, οικολογία και αειφορία στο Δήμο Βέροιας

foto1Του Γιάννη Μ. Παπαγιάννη

 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Βέροιας αφορά τη διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων και το πώς θα αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα, τεχνικές, συμπεριφορά των δημοτών και κανονισμούς για την καλύτερη και πιο οικολογική διάθεση αυτών.

Έως τώρα το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζονταν με συμβατικές λύσεις διαιωνίζοντας τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Εν μέσω ραγδαίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων που άπτονται της αειφορίας και της ποιότητας ζωής, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υιοθετηθεί ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην αναπτυγμένη Ευρώπη θεωρείται δεδομένη η ξεχωριστή περισυλλογή των απορριμμάτων βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ήτοι σε γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα και λοιπά απόβλητα. Τα ανήκοντα στις τρεις πρώτες κατηγορίες απορρίμματα (γυαλί, πλαστικό, χαρτί) συλλέγονται από εργοστάσια επεξεργασίας υλικών ανακύκλωσης σε συνεννόηση με τους δήμους και έναντι καταβλητέου χρηματικού ποσού προς τους δήμους. Τα λοιπά απόβλητα χορηγούνται σε επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων και μεταποιούνται σε λιπάσματα και βιοκαύσιμα.

Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους και ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη λήψη διορθωτικών μέτρων, ο Δήμος Βέροιας πρέπει να κινητοποιηθεί σταδιακά υιοθετώντας μέτρα οικολογικής πολιτικής.

Θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων πως ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι τα απορρίμματα και πως η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς την απαίτηση από την πολιτεία της ορθής διαχείρισης αυτών και τη συμβολή προς επίτευξη του σκοπού αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Κάποιες από τις προτεινόμενες ενέργειες, οι οποίες είναι εφικτές και άμεσα αποτελεσματικές είναι η τοποθέτηση νέων οικολογικών κάδων για τη ξεχωριστή περισυλλογή των απορριμμάτων βάσει της κατηγορίας στην οποία υπάγονται. Επίσης οι κάδοι θα πρέπει βάσει προγράμματος να καθαρίζονται. Σκόπιμη είναι η πραγματοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των δημοτών ως προς την εφαρμογή οικολογικών μέτρων εντός και εκτός της οικίας αυτών και η ρύθμιση συγκεκριμένων ωρών μέσα στην ημέρα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων στους κάδους, προκειμένου να γίνεται άμεση περισυλλογή από τα απορριμματοφόρα και να περιοριστεί σε ελάχιστη η δυσοσμία και η μόλυνση της ατμόσφαιρας από την παραμονή αυτών στους κάδους.

Μεσομακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης των απορριμμάτων και παράλληλα, εργοστάσιο καύσης των υπολειμμάτων τους  που θα μπορεί να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τους δήμους που θα συμπράξουν στην δημιουργία και λειτουργία του.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουλίου 2013 στην εφημερίδα «Μακεδονική» .