Ασφάλεια και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας

Ασφάλεια και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας

Προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα της Δημοκρατίας είναι η ασφάλεια, με την στενή και ευρύτερη έννοια του όρου. Ο πολίτης θέλει να νιώθει ασφαλής, κυρίως στην τοπική κοινωνία στην οποία ζει και δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να έχει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να αναπτύξει ταλέντα, δεξιότητες και δράσεις που φέρνουν πρόοδο και ευημερία τόσο στον ίδιο όσο και στο κοινωνικό σύνολο.

Η εγκληματικότητα και το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο με πολύπλοκες διαστάσεις, του οποίου τα αίτια συνδέονται στενά με πολλούς κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Η πρώτη αντίδραση στις παραβατικές συμπεριφορές θα πρέπει να προέρχεται από την οικογένεια, το σχολείο ή τα λοιπά όργανα του άτυπου κοινωνικού ελέγχου. Στη συνέχεια η πολιτεία θα πρέπει να αντιδρά με την ηπιότερη δυνατή ή με τη λιγότερο επώδυνη στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέμβαση.

Για να προληφθεί η εγκληματικότητα θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα. Οι τοπικοί φορείς, οι υπηρεσίες των αρμόδιων υπουργείων (δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, υγείας κ.α.), διάφοροι άλλοι φορείς (Εκκλησία, κοινοτικές ομάδες, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.) αλλά και όλοι οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και να μειωθούν σημαντικά το έγκλημα και η αταξία.

Το έγκλημα, ως ένα σύνθετο πρόβλημα, επηρεάζεται από ένα συνδυασμό κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών περιστάσεων. Η πρόληψη επομένως απαιτεί δράση σε διάφορες περιοχές, πολλές από τις οποίες αποτελούν ευθύνη διαφορετικών ομάδων, και το να έρθουν σε συμφωνία για συντονισμένη δράση είναι πολύ σημαντικό.

Στα πλαίσια της προσπάθειας πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο κινείται και η συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας στην όλη διαδικασία. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί στην ουσία είναι δημοτικοί υπάλληλοι χωρίς αρμοδιότητες και δικαίωμα επέμβασης σε περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων. Λόγω του γεγονότος ότι τα άτομα που στελεχώνουν την Δημοτική Αστυνομία είναι κάτοικοι της περιοχής στην οποία υπηρετούν, γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητές της και έρχονται σε ιδιαίτερα άμεση επαφή με τους πολίτες. Έτσι, θα ήταν πολύ αποτελεσματική η συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Τούτο διότι τα αστυνομικά όργανα έρχονται πρώτα σε επαφή με τον δράστη μέσα από τις περιπολίες ή την επιτήρηση χώρων ή περιοχών. Αυτή η πρώτη επαφή θεωρείται ότι είναι η ιδανική στιγμή για την άσκηση πρόληψης και καταστολής.

Η Αστυνομία είναι αυτός ο φορέας που αντιλαμβάνεται την εγκληματική δράση και οδηγεί τους δράστες στη Δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Συντονίζει τη δράση της ώστε οι ενέργειές της να γίνονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις. Το ρόλο αυτό των περιπολιών ή των επιτηρήσεων δέον να συνεπικουρεί και η Δημοτική Αστυνομία, και μετά την τέλεση κάποιου εγκλήματος να ειδοποιεί άμεσα τα Αστυνομικά όργανα ώστε να επιλαμβάνονται της υποθέσεως όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Με την παραπάνω συνεργασία μεταξύ της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, το αίσθημα ασφάλειας αλλά και οι ίδιες οι συνθήκες ασφάλειας θα τονωθούν και ο πολίτης της Βέροιας θα είναι σε θέση να νιώθει αλλά και να είναι πιο προστατευμένος στην πόλη στην οποία ζει.