ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΓΡΑΠΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΓΡΑΠΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στα πλαίσια ενάσκησης του θεσμικού μας ρόλου ως επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα για Νέα Βέροια» και της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βέροιας αναδείξαμε πρόσφατα πέντε μείζονος σημασίας πολιτικά ζητήματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται: 1) Το σύνολο της αλληλογραφίας του Δήμου Βέροιας με τηντοπική Αρχαιολογική Υπηρεσία καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με το ζήτημα της αναοριοθέτησης περιοχών του Δήμου Βέροιας ως αρχαιολογικών χώρων. 2) Το σύνολο της αλληλογραφίας του Δήμου Βέροιας α. με την Διαχειριστική Επιτροπή Δωρεάς Αδελφών Κούσιου καθώς και β. με τους μεγάλους ευεργέτες του Δήμου αδελφούς Κούσιου ή με μέλη των οικογενειών τους, και, εάν υπάρχουν, το πλήρες σύνολο των δικογράφων ή εξωδίκων προσκλήσεων ή μηνυτήριων αναφορών που αφορούν στο θέμα της δωρεάς των αδελφών Κούσιου και έχουν περιέλθει εν γνώσει του Δημάρχου ή Αντιδημάρχων. 3) Ο φάκελλος- απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το ζήτημα της μονοδρόμησης ή μη της οδού Μητροπόλεως στη Βέροια καθώς και τα αντίστοιχα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα και το υπόμνημα του Δήμου μετά των συνημμένων αποδεικτικών στοιχείων προς το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη σχετική δικάσιμο. 4) Για την υπόθεση αναφορικά με το έργο στην περιοχή Άνω Σέλι- Κάτω Σέλι, αναλυτικός πίνακας α. συμβάσεων καθώς και αυτές ταύτες οι συμβάσεις, β. καταβολών του Δήμου Βέροιας προς τρίτους αναφορικά με την ανωτέρω υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων εργολαβικών, μελετητικών, νομικών κ.λπ. αμοιβών και εξόδων, και γ. εφόσον υπάρχουν, εκκρεμών δικών μαζί με τα αντίστοιχα δικόγραφα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας μαζί με τις προτάσεις του Δήμου ενώπιον των αντίστοιχων δικαστηρίων και σε περίπτωση, τυχόν, μη παράστασης του Δήμου έγγραφη αιτιολογία για αυτή. 5) Γραπτή ενημέρωση για το 1. εάν η αιρετή διοίκηση πρότεινε στα πλαίσια έργου- ανάθεσης ελαιοχρωματισμού- σοβατίσματος και συναφών εργασιών των ΕΠΑΛ Βεροίας, δια υπηρεσιακών παραγόντων και του Διευθυντή του αντίστοιχου Σχολείου, την κατάθεση προσφορών δια μειοδοτικού διαγωνισμού από ενδιαφερόμενους, 2. εάν η οικονομική προσφορά, που επισυνάπτεται στο γραπτό ερώτημα, με τίτλο «Εργασίες Εξωτερικού Βαψίματος» με τελική τιμή 18.019 ευρώ και σφραγίδα Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος, ελαιοχρωματιστής, κάτοικος Διαβατού Βεροίας, με ΑΦΜ 024598860, μαζί με κο. Κωνσταντίνο Πολύζη, κάτοικο Βέροιας, σχετίζονται με το ανωτέρω θέμα, και 3. εάν παρελήφθησαν και ανοίχθηκαν σχετικές προσφορές, ποιος μειοδότησε και σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα το σχετικό θέμα.

Η αντιδημοκρατική, αλαζονική, αδιαφανής και κοινωνικά ανάλγητη αιρετή διοίκηση του Δήμου Βέροιας επανειλημμένα αποφεύγει να σταθεί επάξια στο ρόλο που ατυχώς για την βεροιώτικη κοινωνία ανέλαβε και μη σεβόμενη τα δημοσίως και προφορικώς αναφερόμενα ερωτήματά μας στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου από την αντιπολίτευση ποιεί την πολιτική νήσσαν. Δεν απαντά στα δημόσια, προφορικά ερωτήματά μας, απαξίωσε πλήρως τις συνεδριάσεις και την έννοια του δημοκρατικού διαλόγου στα δημοτικά συμβούλια και απέτυχε οικτρά. Με κύριο υπεύθυνο τον επικεφαλής της η άσκηση και τα αποτελέσματα τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δήμο Βέροιας είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Ο Δήμος Βέροιας πρέπει να προχωρήσει και τα δημόσια θέματα που απασχολούν τους πολίτες πρέπει να αναδειχθούν και να προβληθούν, όχι να τα κρύβουν «κάτω από το χαλί». Στα πλαίσια αυτά ασκήσαμε, ως μέτρο πίεσης κατά των αντιδημοκρατικών, αλαζονικών και αδιαφανών συμπεριφορών της αιρετής διοίκησης, το θεσμικά κατοχυρωμένο, από το νόμο και τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαίωμα να θέσουμε εκτός ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γραπτά ερωτήματα ώστε πλέον να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες των πράξεών τους, αφού στις προφορικές, δημόσιες παρεμβάσεις και προτροπές μας επιδεικνύουν πολιτική κωφότητα. Η κοινωνία μας έχει δικαίωμα να πορευθεί με νέους κανόνες ειλικρίνειας και σεβασμού, μέσα από ένα σοβαρό πλαίσιο αρχών και αξιών κατά ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.