ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.19 ΣΤΙΣ 11:30 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 01, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.19 ΣΤΙΣ 11:30 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 01, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.19 ΣΤΙΣ 11:30 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 01, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ  ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ.