Η Συνέντευξη του κυρίου Ι. Παπαγιάννη στο Kontra channel στις 18.11.17